Obrtničko učilište

Misija

Obrtničko učilište - ustanovu za obrazovanje odraslih osnovali su 2006. Udruženje obrtnika grada Zagreba, Obrtnička komora Zagreb i Hrvatska obrtnička komora, s ciljem povezivanja potreba obrtništva i tržišta rada te usklađivanjem obrazovnih programa osposobljavanja prema standardima EU.

Zadaće Učilišta su: povezivanje strukovnog obrazovanja s gospodarstvom i regionalnim razvojem, uspostavljanje mrežnog sustava s tvrtkama i ostalim obrazovnim ustanovama ,preuzimanje savjetodavne uloge za ostale nositelje obrazovanja ili tvrtki u regiji, poticanje inovacija u obrtništvu, ponuda savjetodavnih usluga i usluga informacijskog karaktera za roditelje i učenike, buduće sudionike u procesu obrazovanja za obrtništvo te suradnja na europskoj razini.

Učilište provodi pripreme za polaganje majstorskih ispita i ispita stručne osposobljenosti te surađuje s komorom u realizaciji istih. S ciljem usklađenja ponude i potražnje za stručnim osposobljavanjima i usavršavanjima Učilište kontinuirano razvija obrazovne programe koji uz puno praktičnog rada omogućuju polaznicima stjecanje potrebnih kompetencija za samostalan rad. U ovim aktivnostima ostvaruje suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a putem međunarodne suradnje prenosi primjere dobre prakse u svoj rad i obrtnički komorski sustav u cjelini. Radi prijenosa dobre prakse, uvođenja inovacija te usklađivanja ishoda učenja, promocije učenja baziranog na praktičnom radu u području strukovnog obrazovanja surađuje s mnogobrojnim partnerima u EU i regiji.

Uloga Obrtničkog učilišta je kontinuirano istraživanje potreba obrtništva i poduzetništva za odgovarajućim kadrovima i razvoj nastavnih planova i programa temeljenih na standardima zanimanja čime osigurava vlastiti razvoj. Do sada smo verificirali 48 programa osposobljavanja i usavršavanja, prema potrebama razvijamo i nadopunjujemo postojeće programe promovirajući poduzetnička znanja i vještine.

U programe se uključuju obrtnici, njihovi radnici, trgovačka društva, a temeljem suradnje s HZZO i nezaposlene osobe prijavljene na Zavodu. Obrtničko učilište otvoreno je za suradnju te organizira tečajeve, seminare i specijalističke seminare za ona područja za koja se iskaže interes, ili se pojavi potreba na tržištu rada. Dosadašnjim aktivnostima sa zemljama EU kroz projektne aktivnosti Učilište je osnovalo mrežu suradničkih institucija i asocijacija s kojima surađuje i razvija svoje programe, više od 50 institucija.

Obrtničko učilište ostvaruje suradnju sa strukovnim školama Grada Zagreba, Zagrebačke županije i šire u RH, posebno u dijelu promocije obrtničkih zanimanja te na realizaciji programa obrazovanja i osposobljavanja u obrtničkim radionicama.

Obrtničko učilište ima više od 100 suradnika stručnjaka u nastavnim područjima, Osim u LLP i Erasmus+ imamo iskustva u provođenju projekata iz programa IPA i Progress , a uključili smo se i u ESF. U Erasmus+ K1 uključujemo učenike koji su završili obrazovanje s ciljem lakšeg prijelaza na tržište rada uz osiguranje profesionalnog razvoja kako bismo povećali njihovu zapošoljivost u zemlji i EU te pridonijeli prepoznavanju važnosti mobilnosti i priznavanju Europass dokumenta među hrvatskim poduzetnicima i obrtnicima. Kroz projekte mobilnosti unijeli smo u našu obrazovnu ponudu nove programe i prakse, ojačali kompetencije zaposlenika i suradnika, uveli e‑learning i blended learning u našu ponudu, pripremili naše programe za uvođenje ECVET-a za odrasle polaznike kada bude u primjeni u RH.

  • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
  • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
  • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
  • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
  • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King