Obrtničko učilište

RECEPT

Obrtničko učilište partner na ESF projektu:

Regionalni centar kompetencija u turizmu „RECEPT“

Dana 9. lipnja 2020. godine u Ugostiteljskoj školi Opatija, nositelju projekta potpisan je Ugovor o financiranju projekta „RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu“.

Kao imenovani regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Ugostiteljska škola Opatija projekt će provoditi u partnerstvu sa:

 • Srednjom školom dr. Antuna Barca Crikvenica,
 • Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir,
 • Trgovačko-ugostiteljskom školom,
 • Srednjom školom Ambroza Haračića,
 • Primorsko-goranskom županijom,
 • Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
 • Obrtničkim učilištem - ustanovom za obrazovanje odraslih,
 • Valamar Rivierom d.d.,
 • Jadranka turizmom d.o.o.,
 • Katarina Line-om d.o.o.,
 • IV-ER – KVC-om d.o.o. i
 • STEP RI-em d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 58.683.119,88 HRK (85% sufinancira EU iz ESF-a ,15% osigurava se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske).

Razdoblje provedbe projekta: 01.04. 2020. -01. 12. 2023. godine.

RCK RECEPT uspostavlja se kao centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u sektoru ugostiteljstva i turizma na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije. RCK je usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada.

Projektom će se provesti aktivnosti:

 • uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti;
 • razvoj i provedba programa redovitoga obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja u RCK;
 • jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca;
 • promocija strukovnih zanimanja i rada centra;
 • inovacije i suradnja s visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima te relevantnim gospodarskim subjektima;
 • promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija.

Naglasak projekta je na jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca

Projekt će rezultirati novim strukovnim kurikulumima i inovacijama u učenju, a istim je predviđeno opremanje škola najsuvremenijom specijaliziranom i informatičkom opremom.

POVEZANI DOKUMENTI

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Ugostiteljske škole Opatija.

 • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
 • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
 • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
 • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
 • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King