Obrtničko učilište

Vizija

Cjeloživotno učenje je osnovni element europskog prostora obrazovanja i trajni proces radi osobnog razvoja, stjecanja novih znanja te efikasnije prilagodbe tržištu rada i novim životnim okolnostima.

Praksa pokazuje da jednom dobivena znanja formalnim obrazovanjem nisu dovoljna za cijeli radni vijek, jer zbog sve bržih tehnoloških i društvenih promjena postojeća znanja, vještine, vrijednosti i stavovi zastarijevaju.

Obrtničko učilište- ustanova za obrazovanje odraslih utemeljeno je 2006. godine. Djeluje u Zagrebu na adresi Ilica 49.

Zadaće Obrtničkog učilišta

  • povezivanje strukovnog obrazovanja s gospodarstvom i regionalnim razvojem
  • uspostavljanje mrežnog sustava s tvrtkama i ostalim obrazovnim ustanovama
  • preuzimanje savjetodavne uloge za ostale nositelje obrazovanja ili tvrtki u regiji
  • poticanje inovacija u obrtništvu
  • ponuda savjetodavnih usluga i usluga informacijskog karaktera za roditelje i učenike, buduće sudionike u procesu obrazovanja za obrtništvo.

Naša vizija je kontinuirano istraživanje potreba obrtništva za odgovarajućim kadrovima i razvoj nastavnih planova i programa temeljenih na standardima zanimanja, organizacija programa obrazovanja prema potrebama tržišta rada za obrtništvo i poduzetništvo, u programe uključiti obrtnike, njihove zaposlenike, trgovačka društva, nastavnike i učenike, a temeljem suradnje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i nezaposlene osobe prijavljene na Zavodu. Obrtničko učilište otvoreno je za suradnju te će organizirati tečajeve, seminare i specijalističke seminare za ona područja za koja zainteresirane strane iskažu interes, ili se pojavi potreba na tržištu rada.

  • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
  • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
  • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
  • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
  • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King