Obrtničko učilište

Engaging Employers for a Relevant and Resilient VET

EmployVET

Erasmus+ Capacity Building in VET

Broj projekta: 101129262

Trajanje: prosinac 2023. – studeni 2025.

Sažetak projekta

Promicanje i širenje uloge učenja temeljenog na radu (work-based learning)) ostaje ključno za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i politike vještina EU-a nakon 2020. Program vještina za Europu, Preporuke Vijeća o lakšem prelasku u svijet rada – jačanje Garancije za mlade te Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju zagovaraju povećanje udjela mladih koji imaju koristi od učenja temeljenog na radu i povećanje njegove kvalitete. Glavno shvaćanje postojećih studija je da su kvaliteta i atraktivnost ključni za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Jedan od ključnih aspekata su pritom partnerstva pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i svijeta rada. Glavne značajke strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama s najboljim rezultatima uključuju činjenicu da su poslodavci uključeni

  • u fazu izrade kurikuluma koja se odnosi na uspostavljanje standarda kvalifikacija i ispita i postavljanje zahtjeva kvalitete za programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
  • primjenu kurikuluma koja se bavi isporukom kurikuluma uključujući pružanje obuke (WBL), dijeljenje troškova, vođenje ispita
  • i na kraju postoji faza povratnih informacija o nastavnom planu i programu tijekom koje se ažuriraju kvalifikacije.

Opći cilj projekta je jačanje suradnje između pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i poslodavaca u regijama Zapadnog Balkana kako bi se poboljšala relevantnost i kvaliteta strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Specifični cilj projekta je izgradnja kapaciteta organizacija poslodavaca i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za uspostavu i jačanje suradnje i uključivanja poslodavaca u osmišljavanje i provođenje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja uzimajući u obzir dvostruku tranziciju i potrebu za zelenim i digitalnim vještinama.

Partneri

Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško (vodeći partner) https://www.ooz-krsko.si/

Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih (HR)

Sarajevska regionalna razvojna agencija (BIH) https://serda.ba/bs

Vanjskotrgovinska komora BiH (BIH) https://komorabih.ba/en/

Centar za stručno obrazovanje (MNE)

Privredna komora Crne Gore (MNE) https://komora.me/

  • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
  • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
  • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
  • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
  • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King