Obrtničko učilište

Osiguravanje kvalitete

Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih predstavlja jednu od rijetkih ustanova za obrazovanje odraslih koja uspijeva pratiti trendove u osiguranju kvalitete i to kao ustanova koja je među prvima formalno uvela sustav osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih te koja dugi niz godina provodi sustav upravljanja sukladno sustavu kvalitete ISO 9001:2015. Također, učilište je sudjelovalo u radu nekoliko škola i regionalnih centara kompetentnosti prilikom postupaka uvođenja sustava kvalitete, provođenja samovrednovanja i probnog vanjskog vrednovanja.

Slijedom navedenog usluge koje nudimo možemo svrstati u nekoliko kategorija:

1. Provedba postupaka samovrednovanja u redovnom strukovnom obrazovanju ili obrazovanju odraslih - obuhvaća osnaživanje menadžmenta i zaposlenika strukovnih škola za razvoj kulture kvalitete i osiguranja kvalitete u obrazovanju. Uključuje analizu kriterija kvalitete i na osnovi njih instrumenata samovrednovanja i to za rad ravnatelja, nastavnika i svih sastavnica kurikuluma, uključujući rezultate učenika i trendove po pojedinom području kvalitete. Nakon razvoja alata i kriterija za samovrednovanje, Učilište pruža stručnu podršku školama/ustanovama za obrazovanje odraslih za implementaciju, te analizu prikupljenih informacija nakon obavljenog samovrednovanja, donošenje zaključaka važnih za unaprjeđenje rada škole/ustanove za obrazovanje odraslih te za izradu ključnih dokumenata i uspostavu tijela i podsustava osiguravanja kvalitete. Samovrednovanje u pravilu rade djelatnici škole/ustanove za obrazovanje odraslih prema kriterijima i indikatorima koja postoji sukladno Sustavu osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ili Sustavu osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih (https://www.asoo.hr/osiguravanje-kvalitete), i to koristeći instrumentarij koji će se razviti na temelju odabranih područja vrednovanja, kriterija i indikatora.

2. Provedba postupaka probnog vanjskog vrednovanja – vođeni proces formiranja tima stručnjaka za vanjsko vrednovanje škola/ustanova za obrazovanje odraslih i provedba vrednovanja svih elemenata uspostavljenog sustava osiguravanja kvalitete u školi/ustanovi za obrazovanje odraslih. Ova aktivnost uključuje analizu svih dokumenata sustava osiguravanja kvalitete (pravilnici, formulari, upute za postupanje, zapisnici rada povjerenstava i tijela, rezultati anketa i sama anketna pitanja, izvješća o samovrednovanju i slično), uključivo uvid u sve procese, dokumentaciju i provedene aktivnosti te razgovore s dionicima škole (ravnatelj, nastavnici, učenici/polaznici, roditelji, poslodavci), a sve u svojstvu kritičkog prijatelja.

3. Provedba uspostave modela praćenja učenika po završetku programa redovitog strukovnog obrazovanja/obrazovanja odraslih – uključuje aktivnosti uspostave modela sustavnog praćenja daljnjeg rada i razvoja bivših učenika i njihov poslovi angažman, što je neophodno za daljnji razvoj škole/ustanove za obrazovanje odraslih budući da upravo rad i odnos s alumni zajednicom predstavlja gotovo ključni razlikovni element kvalitetnih i manje kvalitetnih obrazovnih ustanova. Proces započinje prilagodbom model za praćenje učenika/polaznika po završetku školovanja sukladno potrebama te edukaciju djelatnika, koji će biti zaduženi za praćenje sustava osiguravanja kvalitete kako bi samostalno mogli sustavno komunicirati s bivšim učenicima/polaznicima, razumjeti njihov položaj na tržištu rada, industriju u kojoj trenutno rade i, što je još važnije, doprinos obrazovanja njihovoj karijeri. Razloga je mnogo budući da su u školama bivši učenici potencijalni sudionici programa obrazovanja odraslih, dok su kod ustanova za obrazovanje odraslih svojim poslovnim angažmanom u području rada potencijalni i mogući budući predavači programa obrazovanja odraslih i poslodavci kod kojih učenici mogu provoditi stručne prakse, posebice što je potrebno surađivati s poslovnim sektorom i radi razvoja u smislu prilagođavanja potrebama tržišta rada. Drugi aspekt ove aktivnosti vezan je uz elemente osiguravanja kvalitete propisanim kroz metodologiju samovrednovanja, a radi se o uspostavi mehanizma praćenja odredišnih zanimanja i poslodavaca učenika/polaznika.

Javite nam se s povjerenjm te dopustite da zajednički procjenimo razinu Vašeuspješnosti u provedbi odgojno-obrazovnog procesa ili procesa obrazovanja odraslih te planiramo unaprjeđenje Vašeg rada.

  • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
  • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
  • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
  • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
  • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King