Obrtničko učilište

MC.VET

 

Microcredentials - A New Path for Capacity Building in VET

Erasmus+ Capacity Building in VET

Broj projekta: 101092464

Trajanje: siječanj 2023. – prosinac 2025.

 

Sažetak projekta

U Europi sve veći broj ljudi treba ažurirati svoja znanja, vještine i kompetencije kako bi popunili praznine između svog formalnog obrazovanja i potreba društva i tržišta rada koje se brzo mijenjaju. Održavanje i stjecanje novih kompetencija ključno je za omogućavanje aktivnog sudjelovanja u društvu, za osiguranje kontinuiranog osobnog, društvenog i profesionalnog razvoja kao i za poticanje zapošljivosti i socioekonomskih inovacija. Dok srednjoškolske kvalifikacije igraju ključnu ulogu u Europi, alternative se sve više vide kao način dodavanja i/ili reforme postojećih kvalifikacijskih sustava. Mikrokvalifikacije (eng. Microcredentials) često se prikazuju i promiču kao novi način na koji pojedinci mogu izgraditi vlastiti profil vještina (portfelj) prikupljanjem i 'slaganjem' iskustva učenja na fleksibilan način, vlastitim tempom i prema vlastitim prioritetima.

Opći cilj projekta je ojačati vezu između zemalja EU i zemalja jugoistočne Europe (zapadnog Balkana) kroz analizu i definiciju mikrokvalifikacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kako bi se podržala relevantnost, dostupnost i osjetljivost institucija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i sustava na promjene na tržištu rada. Aktivnosti u ovom projektu bi trebale pomoći da se koriste iskustva partnerskih organizacija iz Hrvatske i Slovenije i izbjegnu prepreke s kojima su se oni suočili. Izrada analiza se temelji na razumijevanju mikrokvalifikacija kako su one definirane u Preporukama vijeća od 16. lipnja 2022. o europskom pristupu mikrokvalifikacijama za cjeloživotno učenje i zapošljivost (2022/C 243/02).

Kako bi razmijenili iskustva i znanja o razvoju mikrokvalifikacija, partneri će organizirati niz transnacionalnih i nacionalnih aktivnosti kolegijalnog učenja koje uključuju nastavnike i trenere, ravnatelje, stručnjake i kreatore politika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Partneri će predložiti definiciju mikrokvalifikacija u svom nacionalnom kontekstu i metodologiju njihova razvoja. Na temelju definicije, partneri će osmisliti zajednički obrazovni sadržaj u sektoru strojarstva, i to u tehnologiji 3D ispisa uz aktivno uključivanje poslodavaca u definiranje kompetencija. Novi zajednički obrazovni sadržaj testirat će se u svakoj zemlji na uzorku polaznika uz popratnu mobilnost nastavnika u obliku treninga trenera.

_

Nositelj projekta

Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih (Hrvatska) https://www.obrtnicko-uciliste.hr/

1

Partneri

Šolski center Novo mesto (Slovenija) https://www.sc-nm.si/

Srednja stručna škola Kragujevac (Srbija) https://srednjastrucna.kg.edu.rs/

Zavod za školstvo Mostar (BIH) http://zavod-skolstvo.ba/

Srednja strojarska škola Fausta Vrančića (BIH) http://strojarskaskolamo.tel.net.ba

Centar za stručno obrazovanje (Crna Gora) https://www.gov.me/cso

JU Srednja stručna škola Ivan Uskoković (Crna Gora) https://masinskapg.me/

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (pridruženi partner) https://www.asoo.hr/

_

 

 

 

 

 

  • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
  • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
  • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
  • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
  • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King