Obrtničko učilište

SHVET

S-HVET - Smart Development of HVET for Highly Skilled and Mobile Workforce

Erasmus+ KA3 Podrška za reformu politike

Broj ugovora: 597862-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA3-VET-JQ

WEB stranica projekta: http://smart-hvet.eu/

Opći cilj projekta je podržati razvoj kvalificirane i mobilne radne snage između HR, SI i IT te pridonijeti povećanju zapošljivosti te između razvoju vještina potrebnih tvrtkama u sektoru elektrotehnike putem novih postsekundarnih i predtercijarnih programa.

Specifični cilj projekta je razviti novu zajedničku postsekundarnu i predtercijarnu kvalifikaciju Stručnjak za pametne instalacije koja je u skladu s potrebama poslodavaca, temelji se na praktičnom radu te integrira mobilnost radnika i polaznika.

Metodologija na kojoj se projekt temelji:

Razvoj se temelji na suradnji između obrazovnih i znanstvenih institucija te predstavnika gospodarstva i agencija koje reguliraju strukovno obrazovanje. Nova kvalifikacija će imati empirijsku podlogu kroz kvantitativnu i kvalitativnu analizu što će osigurati relevantnost ishoda učenja za sadašnje i buduće potrebe tržišta rada. Kvalifikacija će nuditi stjecanje naprednih tehničkih vještina automatizacije kao i menadžerske vještine koje će pomoći mladima te odraslim polaznicima da poboljšaju svoj položaj na tržištu rada i napreduju u svojoj karijeri. Nova kvalifikacija će biti standardizirana, transparentna i priznata u tri partnerske zemlje. Novi kurikulum će biti popraćen nastavnim materijalima i standardima za vrednovanje kao i uputama za priznavanje prethodno stečenog znanja.

Nova kvalifikacija će se testirati i validirati kroz trening trenera organiziran u svakoj od partnerskih zemalja. Kako bi se osigurala buduća iskoristivost kvalifikacije, partneri će osnovati mrežu poduzeća za provođenje praktične nastave kao i strateko partnerstvo između predstavnika malih i srednjih poduzetnika.

Trajanje: 1. listpoada 2018. – 30. studenog 2020.
Budžet: 426.939,00 EUR
Nositelj projekta: Obrtničko učilište

Partneri:

Slovenija

Italija

Pridruženi partneri

  • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
  • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
  • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
  • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
  • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King