Obrtničko učilište

TRANS GAME

Naziv projekta: „Jačanje kapaciteta Učilišta kroz gejmifikaciju, razvoj didaktičkih i transverzalnih vještina – TRANS GAME“

Broj projekta: 2020-1-HR01-KA104-077591, Obrazovanje odraslih
Vrijednost:
15.926 EUR
Vrijeme provedbe: 01.09.2020.-28.02.2022.

Specifičan cilj projekta je jačanje kompetencija u radu s odraslim migrantima i azilantima u području podučavanja hrvatskog kao nematerinjeg jezika te općenito pristupa osobama polaznicima formalnih i neformalnih tečajeva i edukacija koje imaju drugačiju kulturnu pozadinu.

Cilj ćemo ostvariti kroz sljedeće aktivnosti projekta:

  1. Podučavanje jezika koji nije materinji kroz formalne i neformalne tečajeve ojačat će se kroz job shadowing na Islandu u instituciji SIMEY. Sudionici će usvojiti alate, metode i pristupe u provođenju nastave islandskog jezika kao nematerinjeg. Islandski je jezik male nacije te spada u arhaične i izolirane jezike s teškim izgovorom, kao i potpuno nepoznatom i nepravilnom strukturom rečenica, vokabularom i gramatikom. Upravo to čini poseban izazov u provođenju nastave islandskog te je potrebno uložiti dodatne napore kako takav jezik uspješno prenijeti ne-govornicima. Pritom nastavnici trebaju biti kreativni, prilagodljivi pojedincima i njihovim mogućnostima te kontinuirano razvijati nove metoda i pristupe.
  2. Multikulturalne učionice su progresivan pristup transformiranju obrazovanja temeljenog na obrazovnoj jednakosti i socijalnoj pravdi. Potrebne komponente takve učionice su integracija sadržaja, smanjenje predrasuda te socijalne kulture. Pritom nastavnici trebaju ovladati menadžmentom različitosti, definirati individualne stilove učenja, poticati polaznike da budu ponosni na vlastito kulturalno porijeklo te uklanjati predrasude i diskriminacija. Ove kompetencije sudionici će usvojiti tijekom strukturiranog tečaja u ITC – International.
  3. Gemifikacija je novi pristup u obrazovanju koji se temelji na korištenju elemenata igara u kontekstu koji nije igra. Na taj način se pruža polaznicima mogućnosti da se ponašaju samostalno, pokazuju sposobnost i uče u suradnji s drugima. Uloga je nastavnika da definira cilj igre kao i nagradu, ali isto tako i da vodi polaznike, potiče i motivira ih. Nastavnik pritom mora usvojiti način gemifikacijskog razmišljanja, princip igara u obrazovanju te dizajn motivacije. Ove kompetencije sudionici će usvojiti tijekom strukturiranog tečaja u PMS Erasmus+.
  4. Emocionalnu inteligenciju WHO definira kao "stanje dobrobiti u kojem svaki pojedinac realizira svoj vlastiti potencijal, može se nositi s normalnim životnim stresovima, može raditi produktivno i plodno te je u mogućnosti dati doprinos svojoj zajednici." Ona upravlja i definira samoizražavanje emocija, rješavanje sukoba i empatiju. Upravo su to aspekti koji se najviše dolaze do izražaja u multikulturalnim učionicama, u obrazovnom procesu u kojemu su i nastavnik kao i polaznici susreću s potpuno novim emocionalnim stanjima zbog različitih kultura, navika, obrazaca ponašanja i razmišljanja. Ove kompetencije sudionici će usvojiti tijekom strukturiranog tečaja u DOREA.

U projektu će sudjelovati 8 zaposlenika osoblja.

Projekt će doprinijeti ostvarenju okruženja u kojemu polaznici s drugačijom kulturnom pozadinom imaju uvažavajuću podršku, empatiju i mogućnost uključivanja koja ih potiče da uče i budu odgovorni, a Obrtničko učilište će na taj način omogućiti bolju inkluziju u hrvatsko društvo.

  • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
  • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
  • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
  • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
  • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King